วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Old Care

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552

โอลด์ แคร์ เนอร์ส์ซิ่ง โฮม

แนวทางการให้การพยาบาล

ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โอลด์แคร์ เนอร์สซิ่ง โฮม1. ทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันข้อยึดติด กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและ เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ

2. ดูแลเรื่องสุขลักษณะของร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอและ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ
3. ดูแลเรื่องอาหารตามหลักโภชนาการและควบคุมอาหารเฉพาะโรค เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไตวาย ฯลฯ4. ให้การพยาบาลใส่สายให้อาหารทางจมูก ใส่สายสวนปัสสาวะโดยพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี(รพ.ธนบุรี1)
5. ดูแลด้านอารมณ์และจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ ไม่ให้เหงา ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
6. วางแผนการพยาบาล โดยญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

OLD CARE NURSING HOME

OLD CARE NURSING HOME
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น"มิติใหม่ในการดูแล เทคแคร์ด้วยคุณภาพ"


โอลด์ แคร์ เนอร์ส์ซิ่ง โฮม

เราเป็นศูนย์รับบริการดูแล ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักพื้น อัมพฤกษ์

อัมพาต และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือญาติไม่มีเวลาดูแล
โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมบริการ
และ ให้คำแนะนำปรีกษา เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
สนใจติดต่อ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โอลด์ แคร์ เนอร์ส์ซิ่ง โฮม
โทรศัพท์ 086-332-0226